Healthcare Investments S. a. r. l.

Limited Liability Company under the laws of Luxembourg

Under number B 171197 in Trade and Companies Registration in Luxembourg

Share Capital of EUR 158 375.00

Address: 1, rue Jean Piret, L-2350 53 Luxembourg

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek Nu-Med Grupa spółka akcyjna z siedzibą w Elblągu (spółka przejmująca) oraz Healthcare Investments société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu (spółka przejmowana) z dnia 26 listopada 2021 roku.

The Management Board of the Company announces that the Merger Plan of Nu-Med Grupa spółka akcyjna with its registered office in Elbląg (the acquiring company) and Healthcare Investments société à responsabilité limitée with its registered office in Luxembourg (the acquired company) has been agreed on 26 November 2021.

PLAN POŁĄCZENIA

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Kapitał zakładowy: 18 032 000,00 zł

Numer KRS: 0000447138

NIP: 1080014570

REGON: 146506634

Adres:

Województwo: Łódzkie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Adres: Jana Pawła II 35

Kod pocztowy: 97-200